STAN KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH
18.07.2024 r., godz. 14:00

   Legenda

A Rh+

A Rh+
Image

A Rh-

A Rh-
Image

B Rh+

B Rh+
Image

B Rh-

B Rh-
Image

AB Rh+

AB Rh+
Image

AB Rh-

AB Rh-
Image

0 Rh+

0 Rh+
Image

0 Rh-

0 Rh-
Image

REACT-EU

 Beneficjent - Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach realizuje projekt pod nazwą:

„Zakup wyposażenia w celu zwiększenia efektywności w obszarze krwiodawstwa i krwiolecznictwa” w ramach działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia oś priorytetowa XI REACT-EU Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020

Projekt realizowany jest zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0167/22 oraz umową o dofinansowanie nr POIS.11.03.00-00-0167/22/606/2023/78

Wartość Projektu:

Koszt całkowity projektu: 4 872 723,35 PLN

Koszt kwalifikowalny: 3 975 000,00 PLN

Wartość dofinansowania z Funduszy Europejskich (EFRR): 3 975 000,00 PLN

Poziom dofinansowania kosztów kwalifikowalnych: 100%

Opis Projektu, cele, planowane efekty

Celem inwestycji jest poprawa funkcjonowania systemu opieki zdrowotnej po pandemii oraz wzmocnienie jego długofalowej odporności i przygotowanie na potencjalne przyszłe zagrożenia epidemiologiczne.

Projekt służy wsparciu działań naprawczych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach w kontekście pandemii COVID-19 oraz innych chorób zakaźnych.

Zakres projektu obejmuje:

 • Zakup wyposażenia medycznego – mroźnie i fotele transfuzjologiczne,
 • zakup wyposażenia niemedycznego – sprzęt informatyczny,
 • niezbędne działania promocyjne.

Dzięki realizacji projektu nastąpi poprawa dostępności, efektywności i jakości systemu ochrony zdrowia w kluczowym obszarze, jakim jest krwiodawstwo i krwiolecznictwo. Osiągnięty zostanie efekt w postaci:

 1. przygotowania systemu na potencjalne przyszłe zagrożenia epidemiologiczne,
 2. unowocześnienia infrastruktury i dostosowania do aktualnych potrzeb,
 3. poprawy dostępności i efektywności usług świadczonych przez RCKiK w Kielcach.

Planowane do osiągniecia wskaźniki produktu:

 • liczba wspartych podmiotów w sektorze ochrony zdrowia, z wyłączeniem podmiotów POZ: 1 szt.
 • Wartość zakupionego sprzętu medycznego (całkowity koszt publiczny) (CV2): 3 037 007,05 PLN

Okres realizacji:

od 01.07.2022 r. do 30.09.2023 r.

{aridoc engine="pdfjs" width="1100" height="1000"}phocadownload/reactinfo.pdf{/aridoc} {aridoc engine="pdfjs" width="1100" height="1000"}phocadownload/Mechanizm-REACT.pdf{/aridoc} {aridoc engine="pdfjs" width="1100" height="1000"}phocadownload/Klauzula-informacyjna-REACT.pdf{/aridoc}

Krew możesz oddać:

Rejestracja Krwiodawców i Potencjalnych Dawców Szpiku             

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

ul. Jagiellońska 66, Kielce:

Godziny rejestracji dawców:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:00 - 14:00

 • środa: 7:00 - 16:30

 • sobota: 6 i 20 lipiec w godzinach od 8:00 - 13:00

Godziny otwarcia Centrum:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:00 -15:00

 • środa: 7:00 - 17:00

 • sobota: 6 i 20 czerwiec, w godzinach od 8:00 - 13:00

Centrala: (41) 33-59-400

Sekretariat: (41) 33-59-401

Tel/Fax: (41) 34-52-113

Rejestracja: (41) 33-59-422

Ekspedycja: (41) 33-59-438 - czynny 24 godziny na dobę.

Informacja dla Honorowych Dawców Krwi:

Kwalifikacja lekarska do oddania: (41) 33-59-440.

Organizacja akcji HDK: (41) 33-59-420.

UWAGA!! Na zabiegi trombaferezy (oddanie płytek krwi) i plazmaferezy (oddanie osocza) rejestracja do godziny 13:00 tylko od poniedziałku do piątku.

Oddziały terenowe            

 • Końskie

  ul. Gimnazjalna 41b,
  w dni robocze
  w godz. 8:00 - 11:00
  tel./fax (41) 390-23-43

   

 • Ostrowiec Świętokrzyski

  ul. Świętokrzyska 22, piętro 7
  w dni robocze
  w godz. 7:00 - 10:30
  Budynek otwarty jest od godziny 6:30
  tel./fax (41) 266-60-37

   

 • Sandomierz

  MOŻLIWOŚĆ ODDANIA OSOCZA

  ul. Schinzla 13,
  w dni robocze
  w godz. 7:30 - 11:30
  tel./fax (15) 832-36-56

   

 • Skarżysko-Kamienna NIIECZYNNE 9 i 22, 23 lipca 2024

  ul. Szpitalna 1
  w dni robocze
  w godz. 7:00 - 12:00
  tel./fax (41) 252-45-21

 

Stałe akcje poboru krwi                                  

 • Starachowice

  Urząd Miejski w Starachowicach

  ul. Radomska 45 w godz. 9:00 - 12:00

  (wtorki: 9 i 23 lipca 2024)

 • Staszów

  Urząd Miasta i gminy w Staszowie

  ul. Opatowska 31 w godz. 9:00 - 12:00

  (poniedziałki: 8 i 22 lipca 2024)

 • Busko - Zdrój

  Klub Seniora

  ul. Boczna 7, 6a w godz. 9:00 - 12:30

  (piątek: 5, 19 lipiec 2024)

Akcje wyjazdowe poboru krwi

Image
Facebook