STAN KONCENTRATU KRWINEK CZERWONYCH
18.07.2024 r., godz. 14:00

   Legenda

A Rh+

A Rh+
Image

A Rh-

A Rh-
Image

B Rh+

B Rh+
Image

B Rh-

B Rh-
Image

AB Rh+

AB Rh+
Image

AB Rh-

AB Rh-
Image

0 Rh+

0 Rh+
Image

0 Rh-

0 Rh-
Image

ISBT 128 - Oznakowanie składników krwi

Szanowni Państwo,

Konieczność ustanowienia odpowiedniego systemu zapewniającego identyfikację krwi    i jej składników określa Dyrektywa 2002/98/EC. System ten musi jednoznacznie identyfikować każdą niepowtarzalną donację i rodzaj składnika krwi. Wysoce pożądanym jest by taka identyfikacja była możliwa nie tylko w kraju wytwórcy, ale też w krajach Wspólnoty Europejskiej.

Międzynarodowy Standard ISBT 128 określa sposób identyfikacji, etykietowania krwi i jej składników, a także ludzkich tkanek i narządów. System ten został opracowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Przetaczania Krwi ( ISBT ) w 1994 roku i zatwierdzony przez American Association of Blood Banks (AABB), European Blood Aliance (EBA), Food and Drug Administration (FDA) i European Plasma Fractionators Association (EPFA).

Standard ISBT 128 jest zarządzany przez International Council for Commonality in Blood Bank Automation ( ICCBBA ) w USA.

 Do największych zalet implementacji standardu ISBT 128 należą:

 • unifikacja nazw składników krwi oraz algorytmów ich produkcji,
 • dostępność na etykiecie do wszystkich istotnych informacji o składniku krwi i możliwość ich automatycznego odczytania i przetwarzania, niezależnie od używanego języka, czy systemu komputerowego,
 • umożliwienie automatycznego przetwarzania danych o składnikach krwi otrzymanych z innych niż macierzysta placówek służby krwi, w tym także zagranicznych stosujących standard ISBT 128,

Decyzja o wprowadzeniu standardu ISBT 128 w polskiej służbie krwi zapadła w 2006 roku.

W tym też roku polska służba krwi została zarejestrowana w ICCBBA.

Polska wersja standardu ISBT 128 została opracowana przez Zespół do spraw opracowania zasad i harmonogramu wprowadzenia międzynarodowego kodu znakowania krwi i jej składników w placówkach publicznej służby krwi pod przewodnictwem doc. dr hab. Jolanty Korsak.

Wprowadzany Standard ISBT 128 oparty jest na kodzie 128.

 Opisuje on sposób zapisywania i przetwarzania informacji krytycznych takich, jak m.in.:

 • numer identyfikacyjny donacji,
 • grupa krwi,
 • opis składnika krwi,
 • data ważności,
 • określa kształt i strukturęetykiety oraz kod zapisu informacji na niej,

Stosowanie standardu ISBT 128 w pełnym zakresie pozwala również na kodowanie  informacji o sposobie wytwarzania składników krwi określone medycznymi zasadami obowiązującymi w placówkach publicznej służby krwi.

Więcej informacji na temat standardu ISBT128 można znaleźć TUTAJ

Krew możesz oddać:

Rejestracja Krwiodawców i Potencjalnych Dawców Szpiku             

 • Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach

ul. Jagiellońska 66, Kielce:

Godziny rejestracji dawców:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:00 - 14:00

 • środa: 7:00 - 16:30

 • sobota: 6 i 20 lipiec w godzinach od 8:00 - 13:00

Godziny otwarcia Centrum:

 • poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek: 7:00 -15:00

 • środa: 7:00 - 17:00

 • sobota: 6 i 20 czerwiec, w godzinach od 8:00 - 13:00

Centrala: (41) 33-59-400

Sekretariat: (41) 33-59-401

Tel/Fax: (41) 34-52-113

Rejestracja: (41) 33-59-422

Ekspedycja: (41) 33-59-438 - czynny 24 godziny na dobę.

Informacja dla Honorowych Dawców Krwi:

Kwalifikacja lekarska do oddania: (41) 33-59-440.

Organizacja akcji HDK: (41) 33-59-420.

UWAGA!! Na zabiegi trombaferezy (oddanie płytek krwi) i plazmaferezy (oddanie osocza) rejestracja do godziny 13:00 tylko od poniedziałku do piątku.

Oddziały terenowe            

 • Końskie

  ul. Gimnazjalna 41b,
  w dni robocze
  w godz. 8:00 - 11:00
  tel./fax (41) 390-23-43

   

 • Ostrowiec Świętokrzyski

  ul. Świętokrzyska 22, piętro 7
  w dni robocze
  w godz. 7:00 - 10:30
  Budynek otwarty jest od godziny 6:30
  tel./fax (41) 266-60-37

   

 • Sandomierz

  MOŻLIWOŚĆ ODDANIA OSOCZA

  ul. Schinzla 13,
  w dni robocze
  w godz. 7:30 - 11:30
  tel./fax (15) 832-36-56

   

 • Skarżysko-Kamienna NIIECZYNNE 9 i 22, 23 lipca 2024

  ul. Szpitalna 1
  w dni robocze
  w godz. 7:00 - 12:00
  tel./fax (41) 252-45-21

 

Stałe akcje poboru krwi                                  

 • Starachowice

  Urząd Miejski w Starachowicach

  ul. Radomska 45 w godz. 9:00 - 12:00

  (wtorki: 9 i 23 lipca 2024)

 • Staszów

  Urząd Miasta i gminy w Staszowie

  ul. Opatowska 31 w godz. 9:00 - 12:00

  (poniedziałki: 8 i 22 lipca 2024)

 • Busko - Zdrój

  Klub Seniora

  ul. Boczna 7, 6a w godz. 9:00 - 12:30

  (piątek: 5, 19 lipiec 2024)

Akcje wyjazdowe poboru krwi

Image
Facebook