ISBT 128 - Oznakowanie składników krwi

Szanowni Państwo,

Konieczność ustanowienia odpowiedniego systemu zapewniającego identyfikację krwi    i jej składników określa Dyrektywa 2002/98/EC. System ten musi jednoznacznie identyfikować każdą niepowtarzalną donację i rodzaj składnika krwi. Wysoce pożądanym jest by taka identyfikacja była możliwa nie tylko w kraju wytwórcy, ale też w krajach Wspólnoty Europejskiej.

Międzynarodowy Standard ISBT 128 określa sposób identyfikacji, etykietowania krwi i jej składników, a także ludzkich tkanek i narządów. System ten został opracowany przez Międzynarodowe Towarzystwo Przetaczania Krwi ( ISBT ) w 1994 roku i zatwierdzony przez American Association of Blood Banks (AABB), European Blood Aliance (EBA), Food and Drug Administration (FDA) i European Plasma Fractionators Association (EPFA).

Standard ISBT 128 jest zarządzany przez International Council for Commonality in Blood Bank Automation ( ICCBBA ) w USA.

 Do największych  zalet implementacji standardu ISBT 128 należą:

  • unifikacja nazw składników krwi oraz algorytmów ich produkcji,
  • dostępnośćna etykiecie do wszystkich istotnych informacji o składniku krwi i możliwośćich automatycznego odczytania i przetwarzania, niezależnie od używanego języka, czy systemu komputerowego,
  • umożliwienie automatycznego przetwarzania danych o składnikach krwi otrzymanych z innych niżmacierzysta placówek służby krwi, w tym także z zagranicznych stosujących standard ISBT 128,

Decyzja o wprowadzeniu standardu ISBT 128 w polskiej służbie krwi zapadła w 2006 roku.

W tym teżroku polska służba krwi została zarejestrowana w ICCBBA.

Polska wersja standardu ISBT 128 została opracowana przez Zespół do spraw opracowania zasad i harmonogramu wprowadzenia międzynarodowego kodu znakowania krwi i jej składników w placówkach publicznej służby krwi pod przewodnictwem doc. dr hab. Jolanty Korsak.

Wprowadzany Standard ISBT 128 oparty jest na kodzie 128.

 Opisuje on sposób zapisywania i przetwarzania informacji krytycznych takich, jak m.in.:

  • numer identyfikacyjny donacji,
  • grupa krwi,
  • opis składnika krwi,
  • data ważności,
  • określa kształt i strukturęetykiety oraz kod zapisu informacji na niej,

Stosowanie standardu ISBT 128 w pełnym zakresie pozwala równieżna kodowanie  informacji o sposobie wytwarzania składników krwi określone medycznymi zasadami obowiązującymi

w placówkach publicznej służby krwi.

Więcej informacji na temat standardu ISBT128 można znaleźć TUTAJ


Drukuj   E-mail