Do góry

INFORMACJE O PRZEDŁUŻANIU UPRAWNIEŃ I SZKOLENIACH ON-LINE

Dotyczy kolejnego przedłużenia terminu ważności zaświadczeń dla pielęgniarek i położnych uprawniających do przetaczania krwi i jej składników

Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach w związku z wydanym Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników z dnia 26 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 536) informuje, że w oparciu o § 6a ust. 3 Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników z dnia 26 marca 2020 r. (Dz. U. 2020 poz. 536) ważność zaświadczeń może zostać przedłużona o dalszy czas określony nieprzekraczający trzech miesięcy decyzją kierownika jednostki organizacyjnej publicznej służby krwi.

Mając to na uwadze prosimy o pilne przysyłanie w formie elektronicznej skanów indywidualnych zaświadczeń ze szkoleń Państwa personelu do RCKiK w Kielcach na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. oraz zbiorczej listy imiennej do wysyłanych zaświadczeń na formularzu: „Formularz danych pielęgniarek/rzy i położnych kierowanych przez podmioty lecznicze do RCKiK w Kielcach na szkolenie z zagadnień krwiodawstwa i krwiolecznictwa”, celem wydania decyzji o przedłużeniu ww. ważności zaświadczeń o kolejne trzy miesiące.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach uprzejmie informuje, iż warunkiem dokonywania przetaczania krwi i jej składników przez pielęgniarki/rzy i położne, jest posiadanie przez te osoby aktualnego zaświadczenia uprawniającego do tych czynności, do czego obliguje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 16 maja 2017 r. w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników.

W oparciu o w/w rozporządzenie, szkolenia te są przeprowadzane w RCKiK w Kielcach, w formie szkolenia podstawowego oraz szkolenia uzupełniającego, i zgodnie z ramowymi programami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia, a po ich odbyciu i zaliczeniu, wydawane są zaświadczenia uprawniające do przetaczania krwi i jej składników wg. wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkolenia pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi lub jej składników

     Powyższe szkolenia RCKiK w Kielcach przeprowadza w oparciu o art. 21 ust.1 pkt 2 i art. 27 ust.1 pkt.14 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o publicznej służbie krwi ( tekst jednolity Dz. U. 2019 poz. 1222 ) dla pielęgniarek/rzy i położnych wykonujących zawód w podmiotach leczniczych województwa świętokrzyskiego.

Szkolenia dla pielęgniarek i położnych dokonujących przetaczania krwi i jej składników w trybie zdalnym!

     Z uwagi na obowiązek ochrony danych osobowych, przesyłany elektronicznie formularz musi być zaszyfrowany w sposób uniemożliwiający odczyt jego treści przez osoby nieupoważnione. W tym celu prosimy o podanie hasła drogą telefoniczną na numery: 41 33 59 419; 420 lub 426 w Dziale Marketingu i Sprawozdawczości RCKiK w Kielcach.

INFORMACJE dot. OPŁAT ZA SZKOLENIA PODSTAWOWE I UZUPEŁNIAJĄCE W 2020 ROKU:

W ślad za imiennym zgłoszeniem personelu w szkoleniu, jako prawnie wiążącą umową (patrz pkt. 2 i 3 w Trybie Naboru), PODMIOTY LECZNICZE winne są przekazać należność za uczestnictwo w nim na 1 tydzień przed rozpoczęciem szkolenia, na konto organizatora szkolenia, tj. Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach:

„BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO ODDZIAŁ W KIELCACH, NR: 17 1130 1192 0027 6169 5420 0004”, z dopiskiem „przedpłata za szkolenie podstawowe/uzupełniające w terminie …………… za …… osób”.

W przypadku nie dokonania wpłaty , wydanie zaświadczenia o odbyciu szkolenia i uzyskanie uprawnień do przetaczania krwi i jej składników dla pielęgniarek i położnych będzie wstrzymane przez organizatora szkolenia do chwili wpływu należności.

Cennik szkoleń dla pielęgniarek i położnych w 2020 roku:

  1. Szkolenie podstawowe / 2 dniowe / – 170,00 zł. netto + 23% VAT
  2. Szkolenie uzupełniające /1 dniowe / – 130,00 zł. netto + 23% VAT

Szkolenia mogą być zwolnione z podatku VAT , gdy są finansowane co najmniej w 70% ze środków publicznych .

W tym wypadku , podmiot leczniczy kierujący na szkolenie musi wypełnić i przesłać stosowne oświadczenie (WZÓR)

 

 

 

 
 
Powered by Phoca Download