Akcje rekrutacyjne ODS

 

W siedzibie Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Kielcach lub na każdej akcji wyjazdowej poboru krwi istnieje możliwość zarejestrowania się jako Potencjalny Kandydat na Dawcę Szpiku. 

 


Drukuj   E-mail