12 grudzień, 2014

Umowa o współpracy z Wydziałem Zarządzania i Administracji

W dniu 12 grudnia 2014 r. została podpisana Umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach reprezentowanym przez…
11 grudzień, 2014

Umowa o współpracy z Wydziałem Nauk o Zdrowiu

W dniu 11.12. 2014 zostało zawarte porozumienie pomiędzy Uniwersytetem Jana Kochanowskiego w Kielcach, reprezentowanym przez…