Bezpłatny 30 dniowy bilet MPK

Bezpłatny 30 dniowy bilet elektroniczny komunikacji miejskiej na terenie miasta Kielce

przysługuje Honorowemu Dawcy Krwi od daty oddania krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa
i Krwiolecznictwa w Kielcach lub w mobilnym punkcie
do poboru krwi na terenie Kielc.

Imienny bilet elektroniczny na okres 30 dni (od dnia oddania krwi) wydawany jest na podstawie:

- dokumentu tożsamości

- Zaświadczenia z RCKiK w Kielcach, które wydawane jest
w Rejestracji po oddaniu krwi.

Honorowy Dawco Krwi, jeżeli nie posiadasz Karty Miejskiej pamiętaj o zdjęciu, które koniecznie będziesz musiał załączyć
do formularza wniosku ZTM Kielce.

Źródło: Uchwała Nr XVII/326/2015 Rady Miasta Kielce z dnia 10 grudnia 2015r.

Karty Miejskie oraz imienne bilety elektroniczne wydawane są
w Punktach ZTM w Kielcach, których adresy i telefony znajdują się:

https://ztm.kielce.pl/en/punkty-sprzedazy.html


Drukuj   E-mail